ختم قرآن هفتگی برای سومین سال با آغاز خرداد ماه آغاز گردید

فایل های مربوط به سهم قرآن مونین گرامی جهت اطلاع قرار داده شده است


دانلود فایل سهم قرآن هفتگی


افرادی که تمایل دارند در این خیر عظیم شرکت نمایند میتوانند به مسجد بلال حبشی مراجعه نمایند و یا از طریق درج نظر برای این یاد داشت آمادگی خود را اعلام نمایند تا از این پس برای هفته های آینده درج گردد